Yöneticiler zenginleşti. Vasıflı ve vasıfsız çalışanlar arasındaki gelir farkı kapandı.

Geçen haftaki postumda yeni TÜİK verileri üzerinden 2010 sonrası gelir dağılımındaki değişimi değerlendirmiş; 2010-2017 arasında Türkiye’de en çok gelirleri en çok artan kesimlerin en zengin ve en fakir kesimler olduğuna dikkat çekmiştim (Merak edenler için post bu linkte).

Öncelikle şunu söyleyeyim… Bazıları diyeceğime kızabilir, ama “AKP dönemindeki büyümeden halk faydalanmadı” tezi doğru değil. Fakat 2010 sonrası, özellikle 2014-2017 döneminde büyümeden en çok faydalananların en zengin kesimler olduğu doğru. Bunun yanında 2010 sonrasında gelirleri en az artanlar ise eğitimli beyaz yakalı çalışanlar.

Yani Türkiye’deki gelir dağılımını son dönem için şöyle özetleyebiliriz: Sermaye sınıfı ve müdür/yönetici kesimi Türkiye’nin geneline göre zenginleşirken, emekçi kesimlerin kendi aralarındaki gelir farkları kapandı. Aşağıda, 2012-2017 için farklı meslek gruplarındakilerin ortalama gelirlerindeki yüzde büyümeyi gösteren Grafik 1 de bu argümanı destekliyor[1][2].

Document-page-001 (1)

Continue reading Yöneticiler zenginleşti. Vasıflı ve vasıfsız çalışanlar arasındaki gelir farkı kapandı.